szkolenia dedykowane

Program szkolenia z pierwszej pomocy może zawierać następujące zagadnienia:

Adresowane do konkretnych grup zawodowych, uwzględniające indywidualne potrzeby klienta, specyfikę miejsca pracy, występujące w nim nietypowe, nigdzie indziej nie spotykane zagrożenia.

Z naszych kursów korzystają: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojsko Polskie, Volvo Car Poland, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska, Rajdowe Eventy, Moto Orkiestra, Warszawskie Centrum Aikido, Fundacja Przasnyska.

© 2018 Moto-Auto-Klub

Projekt i wykonanie